Aby byla zajištěna optimální technická komunikace a aby se zabránilo případným chybám a snížení nákladů na obou stranách, vytvořili jsme pro Vás přehled o našich používaných CAD systémech.

Fungující výměna dat nám, stejně jako Vám, zjednoduší práci a zaručí optimální výsledek. Proto Vás prosíme, zda by bylo možné posílat všechny výkresy vždy v PDF + v jednom s námi kompatibilním CAD formátu. To nám pomůže pro přesnější zpracování Vaší poptávky a případně i při následující výrobě.

 

V současné době používáme tyto systémy CAD:

  • HICAD (I.S.D)
  • Tenado Metall 2D (Technobox)
  • GstarCAD (Gstarsoft)

 

S následujícími datovými formáty dokážeme pracovat:

  • DWG (2D, 3D)
  • DXF (2D)
  • STP (2D, 3D)
  • SZA (2D, 3D)
  • TCD (2D)

 

Pokud nemáte možnost zaslat Vaše poptávky a podklady pro výrobu v žádném z našich podporovaných formátů, žádáme Vás, abyste nás kontaktovali pro možné speciální řešení pro výměnu CAD dat.


Naše obchodní filozofie zakazuje striktně používat Vaše výkresy pro další využití, než k jakému byly určeny, nebo je poskytovat dále. Zaručujeme nekompromisní distribuční politiku, ve které nebude transfer návrhových dat v žádném případě ve Váš neprospěch!